ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από την εταιρεία MIGRO GmbH που εδρεύει στο Bochum, και έχει ως αντικείμενο εργασιών την εξυπηρέτηση ταχυεστιατορίων με α‘ ύλες,
(νωπά κρέατα, τρόφιμα, ποτά, είδη συσκευασίας κλπ),
σε μια ακτίνα 60 χιλιομέτρων, στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ
για βοηθητικές εργασίες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις.

Απαραίτητα προσόντα:
Μόνιμη κατοικία σε ακτίνα έως 20 χιλ. από την εταιρεία.
Εμπειρία σε ανάλογη εργασία και βασικές γνώσεις γερμανικών θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν.

Εργασία 6 ημερών (πλην Κυριακής), από 03:00 έως 09:30.

Για πληροφορίες/ραντεβού:
τηλ. 0234 534505 09:00-15:00 κα. Χάιτα

Digital StillCamera