ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ – VERABSCHIEDUNG

Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο αγαπητός μας συνάδελφος
Χρήστος Αδαμόπουλος  
† 25.04.2017

Ο εκλεκτός „Χρηστάρας μας“ ήταν η προσωποποίηση της ευγένειας, της αισιοδοξίας, της καλοσύνης και της αξιοπρέπειας.
Το τελευταίο αντίο θα το πούμε
την Τρίτη 2 Μαϊου 2017, στις 10:30, στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, Herner Str. 99, 45699 Herten,
όπου και θα λάβει χώρα η νεκρώσιμος ακολουθία.
Η ταφή θα γίνει στις 12:30 στο νεκροταφείο του Wanne-Eickel.


 Allzu früh und unerwartet haben wir unseren langjährigen Mitarbeiter
Christos Adamopoulos
† 25.04.2017

verloren. Wir werden ihn in seiner menschlichen und freundschaftlichen Art sehr vermissen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren. In tiefer Trauer und mit großem Respekt nehmen wir Abschied von einem ungewöhnlichen Menschen, dessen Güte und Warmherzigkeit und stets ein Vorbild war.

Die Trauerfeier findet statt am Dienstag 02.05.2017, um 10.30 Uhr
in der Kirche Heilige Dimitrios Herner Str. 99, 45699 Herten.
Die Beisetzung findet anschließend um 12.30 Uhr auf dem Friedhof Wanne-Eickel.